FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel of beroepspersoneel van de Civiele Bescherming te worden, moet je eerst een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Eens je je Federaal Geschiktheidsattest op zak hebt, kan je rechtstreeks solliciteren bij een  hulpverleningszone of via Selor solliciteren bij de Civiele Bescherming.

Federale geschiktheidsproeven

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je je inschrijven voor de federale geschiktheidsproeven. Ze zijn onderverdeeld in drie modules. De eerste module bestaat uit een competentietest, de tweede module uit een operationele handvaardigheidstest en de derde module uit een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven. Je moet de drie modules afleggen in dezelfde brandweerschool. Het Federaal Geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn geldig voor twee jaar (vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar jij aan deelnam). Je kan je ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen.

De federale geschiktheidsproeven

De federale geschiktheidsproeven zijn niet te onderschatten, maar zijn met een goede voorbereiding zeker haalbaar. Bekijk de film en neem ook alle informatie door om beter te weten wat er van jou verwacht wordt.

1. Competentietest

Er zijn drie types competentietesten:

 • Een competentietest voor het basiskader (brandweerman): er is geen diplomavereiste, maar de vragen van deze test zijn van het niveau van het 6de middelbaar beroepsonderwijs.
 • Een competentietest voor het middenkader (sergeant): voor de kandidaten die houder zijn van een bachelorsdiploma.
 • Een competentietest voor het hoger kader (kapitein): voor de kandidaten die houder zijn van een diploma van niveau A (universitair of gelijkwaardig).

Als je slaagt voor de competentietest, kun je de operationele handvaardigheidstest afleggen.

Als je niet slaagt voor de competentietesten dan moet je deze opnieuw afleggen. Je moet 6 maanden wachten, vanaf de datum van de notificatie dat je niet geslaagd bent, om je opnieuw te kunnen inschrijven.

2. Operationele handvaardigheidstest

De brandweer is vooral op zoek naar “handige Harry’s”. Je moet als brandweerman- of vrouw immers vaak gebruik maken van technisch materiaal. De handvaardigheidstest peilt naar de handigheid van toekomstige brandweermensen. Wat je zeker moet hebben? Een basiskennis van loodgieterij, houtbewerking en elektriciteit. Meten, zagen, boren en iets in elkaar vijzen dus. Je moet in totaal twee praktische proeven tot een goed einde brengen. Dit kan je zeker oefenen, maar het helpt wel als je geregeld klust. Ben je hiervoor geslaagd, dan mag je de lichamelijke geschiktheidsproeven afleggen.

Als je slaagt voor deze testen, krijg je een slaagattest van module 1, dat voor onbepaalde duur geldig is, en kun je module 2 afleggen die bestaat uit de lichamelijke geschiktheidsproeven.

Als je niet slaagt voor de operationele handvaardigheidstest, krijg je geen slaagattest van module 1 en moet je de twee proeven van deze module (competentietest en operationele handvaardigheidstest) opnieuw afleggen. Je moet 6 maanden wachten, vanaf de datum van de notificatie dat je niet geslaagd bent, om je opnieuw te kunnen inschrijven.

Deze film is louter indicatief en de instructies van de instructeur/evaluator tijdens de echte test prevaleren.

3. Lichamelijke geschiktheidsproeven

Met de fysieke proeven testen we je lichamelijke geschiktheid op vlak van uithouding en kracht. In totaal moet je voor negen van de elf testen slagen, waarbij de eerste twee eliminerend zijn. Slaag je dus niet in de looptest of in het beklimmen van de luchtladder, dan mag je niet naar de volgende proeven. De volgorde is steeds dezelfde.

Als je niet slaagt voor de lichamelijke geschiktheidsproeven, moet je ze opnieuw afleggen. Je moet 6 maanden wachten om je opnieuw te kunnen inschrijven. Je moet echter de twee proeven van module 1 (competentietest en operationele handvaardigheidstest) niet meer opnieuw afleggen.

4. Je Federaal Geschiktheidsattest

Als je slaagt voor lichamelijke geschiktheidsproeven, stuurt jouw opleidingscentrum voor de civiele veiligheid je Federaal Geschiktheidsattest op in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven.

Je moet je lichamelijke geschiktheidsproeven om de twee jaar vernieuwen als je wilt dat je FGA geldig blijft. Om deze proeven opnieuw af te leggen, kan je je hieronder inschrijven voor een aparte sessie “Verlenging lichamelijke geschiktheidsproeven FGA”. Als je ziet dat de brandweerschool van je keuze FGA-proeven organiseert, kan je ook rechtstreeks met hen contact opnemen, zodat zij je kunnen inschrijven voor de lichamelijke geschiktheidsproeven van die reeks.
Je kan deze proeven ook vernieuwen in een andere brandweerschool dan diegene waar je je FGA behaald hebt. Als je niet slaagt voor de proeven, kan je je pas na 6 maanden terug hiervoor inschrijven.

Schrijf je in

De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid organiseren de geschiktheidsproeven waarvoor je moet slagen om je Federaal Geschiktheidsattest te behalen. Je mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum je je inschrijft. Dit staat los van de zone waarvoor je nadien wilt solliciteren of de provincie waar je woont. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als je je inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.

 • 15Maart 19:00
  Competentie MIDDENKADER (Sergeant) [NL]

  PAULO - Brandweeropleiding, Sprendonkstraat 5, 9042 Gent Oost-Vlaanderen

  De competentietest voor het behalen van het Federaal Geschiktheidsattest middenkader.
  Handvaardigheid en sport testen worden op een zaterdag georganiseerd maximaal binnen de 2 maand na de competentietest.

  Schrijf je in
 • 19Maart 08:00
  Competentie- / Handvaardigheids- / Fysieke proeven FGA Brandweerman en Civiele Bescherming / Basiskader [NL]

  Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst Antwerpen

  De competentietest, handvaardigheids- en fysieke proeven worden georganiseerd op de hierna vermelde sessies.

  Schrijf je in
 • 19Maart 08:00
  (Alleen toegankelijk zijn voor kandidaten die reeds een FGA behaald hebben) Verlenging lichamelijke geschiktheidsproeven FGA Brandweerman en Civiele Bescherming / Basiskader [NL]

  Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst Antwerpen

Bekijk alle data

Voor meer informatie over de aanwerving van brandweerpersoneel, het federaal geschiktheidsattest en de geschiktheidsproeven: