1 beroepssergeant specialisatie operationele technologie via aanwerving

Brandweer Zone Rand Antwerpen

Solliciteren kan tot: 27 Oktober 2020

Brandweer Zone Rand

Gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

Als sergeant ben je bij een interventie de eerste leidinggevende ter plaatse en heb je de leiding over jouw ploeg of voertuigbezetting. Met een inzet van hoge kwaliteit probeer je de menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken. Je maakt meteen een voorlopig plan op. Omdat je dit bij alle incidenten moet kunnen, heb je een brede basiskennis. Je hebt niet alleen oog voor de veiligheid en het welzijn van jouw ploeg, maar ook voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.

In geval van opschaling, heb je de leiding over een ploeg tot de aankomst van een officier. Als die aanwezig is, handel je onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

Als sergeant heb je de dagdagelijkse leiding over je ploeg buiten de interventies om zo de operationele, maar ook administratieve werking van je post mee in goede banen te leiden. Je begeleidt de oefeningen als oefenleider en volgt ook een aantal van de technisch uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg voor je post op.

Als beroeps sergeant operationele technologie sta je onder andere in voor:

 • het dagelijkse beheer van technologische middelen zoals ASTRID-pagers en -radio’s, tablets, alarmeringsterminal, diverse operationele software applicaties,…

 • dagelijks beheer van de informatie ten dienste van data eigenaars zoals de diensten logistiek, operaties, financiën en risicobeheersing.

 • het uitwerken van processen en procedures en het borgen van documentatie van configuraties en technische processen.

 • het bewaken van de goede werking van operationele applicaties en het ondernemen van actie bij opduiken van problemen. Borgt eveneens een interne verwittiging van diverse actoren van de operationeel kritieke applicaties

 • is vertrouwd met informaticatoepassingen.

Plaats binnen de organisatie:

 • je rapporteert aan de coördinator operationele technologie.

 • je geeft leiding aan de medewerkers technische ondersteuning van de dienst operationele technologie.

 • je takenpakket bestaat uit 60% koude taken.

 

Profiel

Je bent: 

 • een goed voorbeeld: je motiveert en coacht de manschappen van jouw ploeg.

 • een vlotte communicator: je zorgt voor een goede interne informatiedoorstroming.

 • stressbestendig: je kan het hoofd koel houden en beslissingen snel omzetten in aansturing.

 • loyaal ten opzichte van je post en het bestuur van de zone.

De functiebeschrijving voor sergeant bij Brandweer Zone Rand is een combinatie van de drie federale functieprofielen die werden gepubliceerd in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; meer bepaald de functiebeschrijving sergeant (bijlage 3), administratief technisch deskundige (bijlage 12) en operationeel deskundige (bijlage 13).

Aanbod

Je wordt betaald conform de loonschalen die wettelijk vastgelegd zijn (KB geldelijk statuut). Als sergeant word je betaald volgens de loonschaal M0-1. Voor elke daadwerkelijk gepresteerde periode ontvang je bovendien een operationaliteitspremie van 38%. Daarnaast heb je recht op maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag, een eindejaarspremie, vakantiegeld en een hospitalisatieverzekering. Bovendien heb je recht op 31 vakantiedagen.