Beleidsadviseur

Brandweer zone Kempen Antwerpen

Solliciteren kan tot: 17 januari 2021

Brandweer zone Kempen

Gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk,Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

Neem je graag initiatief? Wil je bijdragen aan een fijne werksfeer in een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dan willen wij samen met jou veilig verder!

Beschrijving

Als beleidsadviseur sta je in voor het organisatorisch en juridisch ondersteunen van de voorzitter en de zonecommandant bij het uitvoeren van bestuurlijke taken. Tevens ben je verantwoordelijk voor het bewaken van good governance in de organisatie en het optimaliseren en doorvoeren van juridisch compliance management.

Als zonesecretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Je bent secretaris van het zonecollege en de zoneraad.

Je taken bestaan onder andere uit:

 • Ondersteunen van de beleidsorganen (zoneraad, zonecollege, adviesorganen,…)
 • Garanderen van beleidsprocessen van de hulpverleningszone (meerjarenplanning, jaarlijkse actieplannen,…)
 • Juridische dossiers, beleidsondersteuning en –advisering; studiewerk
 • Dienstoverschrijdende samenwerking kwalitatief organiseren
 • Opstart, coördinatie en financiële opvolging van projecten
 • PR, communicatie en informatiebeheer
 • Kwaliteitsbewaking

Je bent:

 • Organisatorisch en administratief sterk
 • Nauwkeurig
 • Zelfstandig
 • Flexibel
 • Betrouwbaar en plichtsbewust

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden

Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Beschikken over een functiegericht masterdiploma
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (te bewijzen via een recent uittreksel uit het strafregister).
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (40 punten), een mondelinge proef (60 punten) en een assessment gevolgd door een tweede mondelinge proef (50 punten).

De kandidaten die minstens 50% behaalden op de schriftelijke proef, worden toegelaten tot de mondelinge proef.

Als voorbereiding op deze mondelinge proef, zal aan de kandidaten gevraagd worden om een PPA in te vullen (persoonlijke profiel analyse).

De drie hoogst gerangschikte kandidaten, die minstens 50% behaalden op de mondelinge proef en minstens 60% behaalden op het totaal van de schriftelijke en mondelinge proef, worden toegelaten tot het assessment en de tweede mondelinge proef.

Om te slagen, dienen de kandidaten minstens 50% te halen op de tweede mondelinge proef en 60% te behalen op het totaal van de schriftelijke en mondelinge proeven.

Waar en hoe solliciteren?

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaten wordt vastgelegd op 17 januari 2021. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Kopie van je hoogst behaalde diploma
 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)

  Aanbod

  • Contract onbepaalde duur 
  • Loon volgens wettelijke barema’s A1a-A3a
  • Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privéanciënniteit wordt meegerekend voor maximum 10 jaar.
  • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling abonnement openbaar vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, ...
  • Werken in glijtijdsysteem

  Je vindt alle informatie nog eens terug in het document in bijlage.