Beroepskapitein via aanwerving of mobiliteit in dezelfde graad

Hulpverleningszone Waasland / Hulpverleningszone Waasland / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 14 April 2021

Hulpverleningszone Waasland

Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Het zonecollege verklaart één functie van beroepskapitein vacant. Deze functie wordt ingevuld via aanwerving of mobiliteit in dezelfde graad. Er zal zowel een wervingsreserve als een mobiliteitsreserve worden aangelegd voor twee jaar. De geldigheidsduur kan maximum twee keer voor twee jaar verlengd worden.

Beschrijving

Als kapitein maak je deel uit van het hoger kader. Een kapitein heeft enerzijds een leidinggevende rol maar neemt anderzijds ook een aantal managementtaken op zich en zorgt voor de doorstroming van de informatie naar het managementniveau. Je bent leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Je werkt tevens mee aan de verdere uitbouw van het zonale beleid en je kan de organisatiedoelstellingen mee helpen realiseren.

De kapitein kan meerdere interventieploegen op het terrein coördineren bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties.

Je beschikt bovendien over voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.

Je bent verantwoordelijk voor de werking van ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking en het waken over de interne communicatiedoorstroming binnen ploegen, zodat een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat die in eerste instantie voornamelijk in dagdienst ingezet zal worden in een staffunctie. Je werkt intensief en rechtstreeks samen met het management aan beleids-en organisatieprojecten. Op termijn zal je ingeschakeld worden in de werkregeling van de zonale officieren.

Profiel

De toelatingsvoorwaarden in het kader van de aanwervingsprocedure

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 14 april 2021, voldoen aan volgende voorwaarden:

1. Belg zijn;

2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;

3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4. in orde zijn met de dienstplichtwetten;

5. houder zijn van rijbewijs B;

6. houder zijn van een diploma van niveau A;

7. houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het hoger kader.

De proeven tot het behalen van dit attest kan je afleggen in één van de provinciale brandweerscholen. Voor meer informatie over het federaal geschiktheidsattest verwijzen wij je door naar www.ikwordbrandweer.be.

De officier van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan de laatst bedoelde voorwaarde.

De toelatingsvoorwaarden in het kader van mobiliteit in dezelfde graad

Mobiliteit in dezelfde graad is de overplaatsing van het personeelslid naar een vacant verklaarde betrekking van dezelfde graad in een andere zone. De betrekking staat enkel open voor beroepspersoneelsleden.

De kandidaten voor de procedure van mobiliteit in dezelfde graad moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 14 april 2021, voldoen aan volgende voorwaarden:

1. zich bevinden in een positie van dienstactiviteit. Stagiairs komen niet in aanmerking voor een mobiliteitsbetrekking;

2. voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;

3. over een graadanciënniteit van ten minste 2 jaar beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen;

4. beschikken over een vermelding 'voldoende of goed of zeer goed' bij zijn laatste evaluatie;

5. niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

Aanbod

De minimale aanvangswedde als stagedoend kapitein via aanwerving bedraagt 3.743,15 EUR bruto per maand te vermeerderen met een operationaliteitspremie van 28% voor elke daadwerkelijk gepresteerde periode (weddeschaal O2-0 exclusief meerekenbare anciënniteit).

Het personeelslid dat via mobiliteit in dezelfde graad wordt overgeplaatst behoudt zijn graad en bijbehorende weddeschaal en schaalanciënniteit.

Daarnaast biedt Hulpverleningszone Waasland jou ook 27 vakantiedagen, 13 feestdagen, tewerkstelling in voltijds statutair verband, maaltijdcheques van 8 euro, uitgebreide hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding.