BEROEPSLUITENANT (OFFICIER) (m/v/x) via professionalisering in dezelfde zone

Brandweer Zone Oost-Limburg / Brandweerzone Oost-Limburg / Limburg

Solliciteren kan tot: 26 April 2021

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Brandweerzone Oost-Limburg is één van de drie hulpverleningszones in Limburg. Vanuit acht brandweerposten, garanderen we de Snelste Adequate (brandweer)Hulp en Dringende Geneeskundige Hulpverlening aan meer dan 320.000 inwoners in 14 gemeentes. Onze zone telt gemiddeld 505 medewerkers, waarvan meer dan 400 operationele brandweerlieden (beroeps en vrijwilligers), een 80-tal vrijwillige ambulanciers/verpleegkundigen en 22 vaste medewerkers bij de omkaderende diensten.

Brandweerzone Oost-Limburg zoekt een beroepsofficier via professionalisering in dezelfde zone

 • Je oefent een job uit met groot maatschappelijk nut en veel uitdaging.
 • Je bezit natuurlijk leiderschap, bent mensgericht en hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Als gedreven en innovatief informaticus, verhoog je mee de performantie van onze diensten en organisatieprocessen.
 • Je draagt met jouw technische expertise rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de brandweer(zone).

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en aanleg van een werfreserve voor:

BEROEPSLUITENANT (OFFICIER) M/V/X

Diensthoofd ICT/Expert ICT, Statutair, voltijds

 

Beschrijving

Als beroepsofficier heb je een gevarieerd en uitdagend takenpakket, met veel verantwoordelijkheid. Naast operationeel leidinggevende en postoverste, ben je ook technisch expert en manager. Je werkt zowel op als naast het terrein:

 

 • Op het terrein leid en coördineer je complexe(re) interventies die tot de officiële opdrachten van de brandweer behoren (bestrijding van brand, ongeval gevaarlijke stoffen, reddingen, bevrijding van geknelde personen, …). Je voert het bevel over onderofficieren en manschappen en bent verantwoordelijk voor de doeltreffende, efficiënte,  veilige en kwaliteitsvolle afhandeling van deze interventies. Je werkt ook samen met andere officieren, hulpverleningszones en veiligheidsdiensten. 
 • Naast het terrein, ben je expert in het domein ICT. Een ervaring van minstens 5 jaren in een gelijkaardige functie is een absolute meerwaarde. Als diensthoofd/expert volg je actief de ICT-werking op en werk je nauw samen met de omkaderende diensten van onze zone. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle ICT-problemen en biedt hierin actief ondersteuning. Je identificeert en analyseert ICT-noden en werkt hiervoor de nodige projecten, planningen, adviezen, instructies, handleidingen, … uit. Je bent ook verantwoordelijk voor de implementatie en verankering ervan in onze organisatie. 
 • Hiernaast, ben je als postoverste ook verantwoordelijk voor de uitmuntende werking van één van onze posten. Je stuurt er de vaste medewerkers, ploegoversten en andere officieren rechtstreeks aan en bent eveneens een aanspreekpunt voor de manschappen van de post.
 • Je werkt hoofdzakelijk in dagdienst, maar als officier bij Brandweerzone Oost-Limburg ben je ook gebonden aan de ‘oproepbaarheidsdienst’ (in een beurtrol met de andere officieren). Dit betekent dat je ook wachtdiensten van thuis uit doet, waarbij je binnen de 15 minuten 1 van de kazernes van de zone kan bereiken. Tijdens deze dienst(en) ben je 24/24 oproepbaar voor dringende interventies.
 • Uiteraard volg je jaarlijks ook verschillende praktische en theoretische opleidingen, zowel voor jouw functie als operationeel officier, als binnen jouw vakgebied ICT. Hiermee bouw je jouw expertise inzake nieuwe technieken, technologieën en ontwikkelingen verder uit en blijft ook jouw operationele inzetbaarheid gegarandeerd.
 • Je neemt deel aan (officieren)vergaderingen, overleg, (inter)zonale oefeningen… en staat onder direct gezag van de directeur 3PN. Je bouwt mee aan het zonaal beleid en realiseert mee de vooropgestelde doelstellingen. Je neemt ook deel aan externe ICT-werkgroepen en -overlegorganen (IT stad Genk, netwerk databeheer,…)

Profiel

 • Je hebt een vurige interesse in veiligheid en hulpverlening.
 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust.
 • Je denkt en handelt proactief en strategisch, je hakt knopen door, ook in stresssituaties.
 • Je staat voor een sterke veiligheidscultuur en weet dit te vertalen in concrete acties en richtlijnen.
 • Als ICT-expert volg je steeds de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je weet innovatie steeds te koppelen aan de zonale doelstellingen en het beleidskader.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmatige aanpak van ICT-projecten.
 • Als echte people manager weet je samen te werken en te communiceren met verschillende teams en diensten binnen onze brandweerzone, en daarbuiten. Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de open en respectvolle organisatiecultuur van de zone.
 • Je werkt samen met de systeemdeskundigen binnen de zone en betrekt hen ook in de vormgeving en realisatie van ICT-projecten.
 • Binnen je rol als postoverste zorg je niet alleen voor de sturing en opvolging van je medewerkers, maar faciliteer je ook de ontwikkeling van hun talenten.
 • Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie vervult.
 • Aan kwaliteit hecht je veel belang, opleidingen en bijscholingen zijn voor jou onontbeerlijk.
 • Je bent fit en houdt je fysieke conditie op peil.
 • Een 9-to-5-mentaliteit is niet aan jou besteed.
 • Een diploma en/of minstens 5 jaren ervaring binnen het domein ICT, zijn aanbevolen

Je bent Belg en je geniet je burgerlijke en politieke rechten. Je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Je bent reeds in dienst als vrijwillig officier bij Brandweerzone Oost-Limburg en hebt een graadanciënniteit van ten minste 2 jaar in dezelfde en/of in een hogere graad. Je bent in het bezit van het attest EVAL en de getuigschriften PREV1 en FOROP1. Je hebt een rijbewijs B en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van beroepsluitenant. (zie www.bwol.be/vacatures

Aanbod

Je gaat over van het vrijwilligersstatuut naar het beroepsstatuut binnen Brandweerzone Oost-Limburg, voltijds en in statutair dienstverband. Je maakt deel uit van het hoger kader, met als hoofdstandplaats post Bilzen. Je bent ook regelmatig aanwezig in de andere posten van de zone. Gedurende je hele loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en te ontwikkelen binnen jouw eigen specialisaties, domeinen en talenten.

Je bruto maandloon ligt tussen €4.369,91 (12 jaar anciënniteit) en €5.563,22 (maximale anciënniteit van 25 jaar). Bovenop deze wedde ontvang je een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van 28% per gepresteerd uur. Ervaring als brandweervrijwilliger wordt gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Je geniet extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Je hebt recht op 30 vakantiedagen per jaar.

Kandidatuur:

Bezorg ten laatste op 26 april 2021 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je rijbewijs en van je brevet OFF1, alsook van de behaalde modulecertificaten EVAL, PREV1 en FOROP1 aan personeel@bwol.be of per brief aan Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v. dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Selectieprocedure:

Voldoet je kandidatuur aan de vooropgestelde voorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een vergelijkend examen: een niet-eliminerende psychotechnische proef en een eliminerende schriftelijke proef en mondeling interview. Op basis hiervan maakt de selectiecommissie een gemotiveerde rangschikking op voor de zoneraad. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een professionaliseringsreserve die twee jaar geldig. Het selectiereglement vind je op www.bwol.be/vacatures. Voor de effectieve indiensttreding volgt een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.