Brandweerman (M/V/X) (vrijwillig personeel) aanwerving

Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 17 Oktober 2021

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. 

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders. Een brandweerman (m/v/x) blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten… telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer worden complexer en diverser. 

Beschrijving

Functie

Doelstelling van de functie

Als brandweerman(M/V/X) staat u in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

U staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

Als brandweerman (M/V/X) werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). U heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden.

Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Kernresultaatsgebieden

 1. Operationeel medewerker basisfunctie (Interventie)

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord.
 • Het redden van mensen uit bedreigende situaties, het beschermen van hun goederen en het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties.
 • Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het opruimen ervan alsmede het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.
 • Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings)werkzaamheden door het bedienen van gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden omstandigheden.

 

 1. Operationeel medewerker (preparatie)

Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

Mogelijke taken (niet limitatief):

 • Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone.
 • Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

Als brandweerman (M/V/X) kan u autonoom beslissen over:

 • De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen veiligheid.
 • Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te voeren.
 • De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar is of kan zijn.
 • De concrete timing en wijze van uitvoeren van een opdracht, binnen de grenzen geschapen door de overste en de operationele procedures.

De functie moet autorisatie vragen voor

 • De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de uitvoering van operationele taken.
 • Elk initiatief dat niet is opgelegd door een overste of door het algemeen werkingsreglement van de dienst.
 • Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze bezigheid

Plaats in de organisatie

Als brandweerman (M/V/X) staat u onder de hiërarchische leiding van het middenkader (sergeant, adjudant) maar u kan in interventiesituaties ook onder leiding van een korporaal werken.

U geeft zelf geen leiding.

Arbeidsomstandigheden/ voorwaarden

Als vrijwillig brandweerman heeft u geen nine to five job. Dit betekent concreet dat u zich flexibel opstelt en dat u bereid bent om ’s nachts en in het weekend permanentie te verzekeren. 

Bij deze functiebeschrijving willen we nog verder verwijzen naar:

https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2016-10-08mb_iii-viii_functiebeschrijvingen.pdf (bijlage 1)

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • Houder zijn van een rijbewijs B;
 • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, het middenkader of het hoger kader.

Op het ogenblik van hun benoeming dienen de vrijwillige brandweermannen (m/v/x) tijdens hun oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar zij tewerkgesteld worden zodat men zich er in geval van een oproep naar kan begeven binnen een termijn van zes minuten na de oproep. Kandidaten die niet voldoen aan de beschikbaarheidsverplichting kunnen toch aangeworven worden indien zij zich binnen een redelijke termijn naar de post waar zij zullen worden tewerkgesteld, kunnen begeven en dit een snelle hulpverlening niet in het gedrang brengt.

Selectieprocedure

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 • een niet-eliminerende psychotechnische proef;
 • een eliminerend interview

De kandidaten die op het vergelijkend examen minstens 60% behalen, worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De kandidaten uit de reserve worden, na het slagen in een eliminerend medisch onderzoek, door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. Op het einde van deze stage wordt een evaluatie gemaakt. Op basis hiervan wordt beslist om de stagiair te benoemen, de stage te verlengen of de stagiair te ontslaan.  

Interesse?

 • Dien ten laatste op 17/10/2021 uw kandidatuur in via volgende link: https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9545fb55-f488-4a21-a004-25bb3d6742aa&lang=nl-BE
  • Klik op Vacatures
  • Klik hierna op de vacature van vrijwillig brandweerman (M/V/X)
 • Voeg bij uw kandidatuur:
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw rijbewijs B
  • een kopie van uw federaal geschiktheidsattest.
  • een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
  • uw motivatiebrief en uw curriculum vitae.

 

 • Vermeld in uw motivatiebrief of u week- of weekendopleiding wenst te volgen indien u slaagt voor de procedure.
 • Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 22 of via sollicitaties@bwzc.be.
   

Opgelet: het tijdig en volledig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen, onvolledige documenten of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling.

Prestatievergoeding

Uurloon stagiair = 13,39 euro (geïndexeerd)  
Uurloon bij benoeming = 15,43 (geïndexeerd)
Dit bedrag stijgt met anciënniteit.
De toelage voor onregelmatige prestaties bedraagt:
+ 25% van de prestatievergoeding voor nachtelijke prestaties
+ 75% van de prestatievergoeding voor prestaties op zaterdag
+100% van de prestatievergoeding voor prestaties op zondag

 

Aanbod

Uurloon stagiair = 13,39 euro (geïndexeerd) Uurloon bij benoeming = 15,43 (geïndexeerd) Dit bedrag stijgt met anciënniteit. De toelage voor onregelmatige prestaties bedraagt: + 25% van de prestatievergoeding voor nachtelijke prestaties + 75% van de prestatievergoeding voor prestaties op zaterdag +100% van de prestatievergoeding voor prestaties op zondag Uurloon stagiair = 13,39 euro (geïndexeerd) Uurloon bij benoeming = 15,43 (geïndexeerd) Dit bedrag stijgt met anciënniteit. De toelage voor onregelmatige prestaties bedraagt: + 25% van de prestatievergoeding voor nachtelijke prestaties + 75% van de prestatievergoeding voor prestaties op zaterdag +100% van de prestatievergoeding voor prestaties op zondag