Deskundige financiën (B1-B3)

Brandweer Zone Antwerpen / 2030 Post Noord / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 07 November 2021

Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen beschermt drie gemeenten: Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

Het beschermings- of verzorgingsgebied is opgesplitst in het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem), het havengebied, belangrijke waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen en deze in onze zone verder uit te bouwen, zijn we momenteel op zoek naar een deskundige voor de dienst begroting en staf financiën (deskundige, B1-B3).

Beschrijving

 • Je volgt de financiële gegevens mee op in besluiten voor het zonecollege en de zoneraad en verstrekt hiervoor advies waar nodig.
  • Binnen de beschikbare begroting van de zone volg je de uitgaven en de ontvangsten mee op.
  • Je vervult een controletaak in de interne bestel- en betaalflow.
  • Bij onduidelijkheden of onvolledigheden neem je contact op met de betrokken afdeling om dit uit te klaren. Door middel van feedback en advies aan de auteur of besteller werk je aan de optimalisatie van deze processen.
 • Je legt wekelijks de goed te keuren bestellingen aan het zonecollege voor. Je bewaakt hierbij dat wettelijke verplichtingen en interne procedures gerespecteerd worden en je verzorgt de naverwerking van dit proces op een nauwkeurige en kwaliteitsvolle manier.
 • Je zorgt voor de opvolging van investeringen en financiële dossiers.
 • Je biedt ondersteuning bij de begrotingsopmaak en -opvolging (wijziging, rekening, meerjarenplanning,...) en staat hiervoor in contact met de betrokken directies. Je helpt bij de aanmaak van de wettelijke documenten en rapporten die nodig zijn in het begrotingsproces.
 • Je zorgt mee voor de opvolging en het beheer van de kredieten en masterdata in boekhoudpakket SAP.
 • Je bent het intern aanspreekpunt bij financiële en budgettaire vragen. Je geeft advies en zoekt mee naar oplossingen.
 • Je hebt oog voor verbetering en doet constructief voorstellen om werkprocessen te optimaliseren. Daarnaast begeleid je mee de implementatie van nieuwe werkprocessen (vb: budgetopmaaktool, automatiseren van budgetdocumenten, ...).
 • Je ondersteunt je directeur bij de uitvoering van haar staftaken (o.a. inplannen overleg, voorbereiding presentaties, verslagnemer, ...).
 • Je vertegenwoordigt je dienst in interne overlegmomenten en neemt een aantal afdelingsoverschrijdende taken op (vb. beheer inhoud webruimte van directie Financiën, toegangsbeheer SAP, ...)
 • Je biedt sporadisch ondersteuning aan je andere collega’s binnen de financiële dienst indien de nood zich voordoet.

Profiel

Openverklaring via externe aanwerving, verruimde mobiliteit en verruimde bevordering.

 • Indien je deelneemt via externe aanwerving:
  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.
  • Ervaring in een financiële of cijfermatige omgeving is een pluspunt.
 • Kandidaten die deelnemen via verruimde mobiliteit of verruimde bevordering en dus momenteel reeds werkzaam zijn binnen de Groep Antwerpen voldoen aan de mobiliteits/- of bevorderingsvoorwaarden.
 • Van zodra je start bij Brandweer Zone Antwerpen zal je door jouw team verder opgeleid worden in de materies waarvoor je verantwoordelijk bent. Een leergierige houding en cijfermatige interesse is dan ook een absolute must!
 • Je wordt enthousiast van het werken met cijfers en analyseren van gegevens.
 • Je kan vlot werken met standaard informaticatools (Google, Word, Powerpoint …) en in het bijzonder Excel.
 • Je beschikt over sterke administratieve en organisatorische skills. Je bent in staat om prioriteiten te stellen waardoor je steeds het overzicht kan bewaren.
 • Je bent een nauwkeurige werker en bent vlot in het interpreteren en analyseren van cijfermatige gegevens.
 • Je hanteert een klantgerichte geschreven en mondelinge communicatiestijl. Je blinkt uit qua schriftelijke communicatie en hebt hierbij bijzondere aandacht voor leesbaarheid en correcte schrijfstijl
 • Je kijkt met een gezonde kritische blik naar bestaande werkmethoden en bent in staat om verbetervoorstellen te doen.
 • Je neemt initiatief en anticipeert op problemen. Je zoekt steeds naar een kwaliteitsvolle oplossing en bent in staat om mee te denken op verschillende niveaus.
 • Je kan zelfstandig werken maar ook vlot samenwerken met andere collega’s over afdelingen heen.
 • Je bent integer en kan discreet omgaan met financiële en vertrouwelijke gegevens. Je behandelt dossiers met de nodige verantwoordelijkheid.
 • Je bent uitgesproken leergierig en sterk geïnteresseerd je te verdiepen in de brede werking van Brandweer Zone Antwerpen.
 • Je ziet het als een uitdaging om in een complexe en dynamische omgeving te werken. Indien je kennis hebt van budgettaire boekhouding is dit een pluspunt.

Aanbod

 • Plaats van tewerkstelling: Je gaat aan de slag bij Brandweer Zone Antwerpen en werkt vanuit Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen). Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Uurregeling: Flextijd (= flexibele werktijd met werkweek van 38 uren)
 • Loon: Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.536,08 euro bij geen ervaring, 2.738,59 euro bij 5 jaar relevante ervaring en 2.872,6 euro bij 10 jaar relevante ervaring (aan huidige index 1.7410).
 • Je loonpakket kan je berekenen met deze loonsimulator, gebruik hiervoor de functietitel: deskundige op B1-niveau.
 • Maaltijdcheques van € 8 met een eigen bijdrage van € 1,09
 • Hospitalisatieverzekering
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarstoelage
 • Aanvullende 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers
 • Fietsvergoeding
 • Tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
 • Gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging Sodi+, die je heel wat kortingen biedt op tickets en in winkels en die ook zelf regelmatig activiteiten organiseert.
 • Aantrekkelijk aantal vakantiedagen wat bijdraagt tot een evenwichtige work-life balans (35 wettelijke vakantiedagen en 14 feestdagen per jaar).
 • Een moderne werkomgeving.