Hulpverlener-ambulancier (beroepspersoneel) aanleg werfreserve

Brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 10 januari 2021

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de brandweer, maar naast brandbestrijding biedt Brandweerzone Centrum ook dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.

Beschrijving

Functie
Als hulpverlener-ambulancier bent u een schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. U werkt steeds in een klein team, maar staat zelfstandig in voor het stellen van medische handelingen. U leeft zich in de leefwereld van de patiënt in en u heeft bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie. U staat in voor het onderhoud van de accommodatie en ziekenwagen ter voorbereiding van interventies. U controleert dagelijks de inventaris en zorgt ervoor dat aanvullingen worden gedaan waar nodig. U staat hiervoor in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.
Als hulpverlener-ambulancier rukt u uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. U vervult op die manier een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone. Naast het vervoeren van het slachtoffer, behandelt u het slachtoffer volgens uw kennis en kunde en brengt u ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien u vaak in
contact komt met burgers in nood, maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt u mee het gezicht van de zone en blijft u in alle omstandigheden correct, begripvol en tactvol.
U volgt alle relevante bijscholingen en bent op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. Bovendien informeert u zich continu over het nieuwe materiaal in de ziekenwagen.
Plaats in de organisatie
De ziekenwagendienst valt onder de vleugels van de brandweer, maar de werking staat verder los van de brandweer. De ziekenwagendienst kent drie hiërarchische niveaus: de ambulanciers, de coördinatoren-hulpverleners en de zonale DGH-verantwoordelijke. Als ambulancier rapporteert u aan de verantwoordelijken DGH.
Netwerk
De ambulancier komt in contact met verschillende instanties en personen. Zo is er bijvoorbeeld het contact met de patiënten en de ziekenhuizen, maar ook met de andere disciplines, bijvoorbeeld brandweer, politie, aangestelden van de NC112, …

Arbeidsomstandigheden/ voorwaarden
U bent bereid om in ploegverband te werken (verschillende werkregimes). U bent bereid om ingezet te worden in een andere post binnen de zone.
Bij deze functiebeschrijving willen we nog verder verwijzen naar:
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2016-10-08mb_iii-vi... (bijlage 17)
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsheal...

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden
De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
• Ten minste 18 jaar oud zijn;
• Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
• De burgerlijke en politieke rechten genieten;
• In orde zijn met de dienstplichtwetten;
• Houder zijn van rijbewijs B.

Selectieprocedure
Het vergelijkend examen bestaat uit:
Een bijkomende proef met drie onderdelen:
1. Een eliminerende schriftelijke proef;
2. Een eliminerende praktische proef;
3. Een niet-eliminerende psychotechnische proef.
4. Een eliminerend interview.

De kandidaten die op het vergelijkend examen minstens 60% behalen, worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De kandidaten uit de reserve worden, na het slagen in een eliminerend medisch onderzoek, door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage:
- Houder zijn van het brevet van ambulancier;
- Houder zijn van een geldige badge;
- Houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid

Aanbod

Wedde
Bij de start in de aanwervingsstage bedraagt het bruto (geïndexeerd) maandloon 2.094,57 euro Bij benoeming in de functie bedraagt dit 2.160,44 euro (geïndexeerd).
Er wordt een toeslag voorzien voor nacht-, zaterdag- en zondagwerk.

Interesse?
• Dien ten laatste op 10/01/2021 uw kandidatuur in via https://brandweerzone-centrum.jobtoolz.be/nl/hulpverlener-ambulancier-be...

Voeg bij uw kandidatuur
- een kopie van uw identiteitskaart
- een kopie van uw rijbewijs
- een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen. Het algemeen model volstaat.
- een motivatiebrief
- uw curriculum vitae.

Voor meer inlichtingen omtrent de functie-inhoud kan u terecht bij dhr. Erwin Van Damme, kapitein op het tel.nr. (0474) 99 77 97
Opgelet: het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde of onvolledige documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling via sollicitaties@bwzc.be of op 09 268 89 96