Hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) via aanwerving voor de posten Assenede - en Wachtebeke en de aanleg van een wervingsreserve

Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 28 Oktober 2021

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. 

Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de brandweer, maar naast brandbestrijding biedt brandweerzone centrum ook dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.

Beschrijving

Functie

Als hulpverlener-ambulancier bent u een schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. U werkt steeds in een klein team, maar staat zelfstandig in voor het stellen van medische handelingen. U leeft zich in de leefwereld van de patiënt in en u heeft bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.
U staat in voor het onderhoud van de ziekenwagen ter voorbereiding van interventies. U controleert dagelijks de inventaris en zorgt ervoor dat aanvullingen worden gedaan waar nodig. U staat hiervoor in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.

Als hulpverlener-ambulancier rukt u uit in opdracht van de Noodcentrale 112 voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. U vervult op die manier een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone. Naast het vervoeren van het slachtoffer, behandelt u het slachtoffer volgens uw kennis en kunde en brengt u ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien u vaak in contact komt met burgers in nood, maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt u mee het gezicht van de zone en blijft u in alle omstandigheden correct, begripvol en tactvol.

U volgt alle relevante bijscholingen en bent op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. Bovendien informeert u zich continu over het nieuwe materiaal in de ziekenwagen.

De ziekenwagendienst valt onder de vleugels van de brandweer, maar de werking staat verder los van de brandweer.  De ziekenwagendienst kent drie hiërarchische niveaus: de hulpverlener-ambulanciers, de coördinatoren hulpverlener-ambulanciers en het diensthoofd DGH.  Als hulpverlener-ambulancier rapporteert u aan de coördinatoren hulpverlener-ambulanciers

De hulpverlener-ambulancier komt in contact met verschillende instanties en personen.  Zo is er bijvoorbeeld het contact met de patiënten en de ziekenhuizen, maar ook met de andere disciplines, bijvoorbeeld brandweer, politie, operatoren van de Noodcentrale 112, … 

Als vrijwillig hulpverlener-ambulancier heeft u geen nine to five job. Dit betekent concreet dat u zich flexibel opstelt en dat u bereid bent om ’s nachts en in het weekend permanentie te verzekeren. 

Hierbij verwijzen we naar het functieprofiel van de FOD Volksgezondheid: http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/competentieprofiel_hulpverlener_ambulancier_v1_00.pdf

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • Houder zijn van rijbewijs B.

De uurregeling betreft voor:

 • De Post Wachtebeke een permanentie van 12u dagdienst van 7u30 tot 19u30 en 12u nachtdienst van 19u30 tot 7u30.
 • De Post Assenede een permanentie tussen 07u00 en 23u00 (uurregeling is op vandaag niet concreet).

U wordt verwacht voldoende beschikbaarheid (5 tot 6 diensten per maand) door te geven en gemiddeld 36u permanentie te presteren per maand (= 3 permanenties van 12u) of minimum 432 u permanentie per jaar.  

U wordt verwacht zowel permanenties te presteren tijdens de week en in het weekend.

U kan maximaal 1.248u per jaar presteren met een gemiddelde van 24u/week (2 shiften), maar met een maximum van 60u per week.

U bent bereidwillig de volgende door de zone gefinancierde opleiding te volgen:

 • Basiscursus hulpverlener-ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening bij PAULO DGH (132u) indien u nog niet beschikt over een badge DGH.
 • De opleiding tot chauffeur niveau C1 in functie van het prioritair rijden met de ziekenwagen.De jaarlijkse wettelijke verplichte permanente vorming als hulpverlener-ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening (24u).

Om vrijwilliger te mogen zijn in meerdere hulpverleningszones heb je de goedkeuring nodig van beide zones. Weet dat het zonecollege van Zone Centrum deze cumulatie momenteel niet toestaat.

Competentieprofiel

In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:

 • Loyaliteit
 • Plichtsgevoel 
 • Integriteit
 • Stressbestendigheid
 • Leren en reflecteren
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Daadkracht
 • Accuraatheid
 • Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn

Selectieprocedure

 1. Een eliminerende schriftelijke proef bedoeld om de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Er worden 50 kandidaten, in volgorde van behaalde score, toegelaten tot het volgend selectieonderdeel. De voor deze schriftelijke proef behaalde punten worden enkel gebruikt om te bepalen welke 50 kandidaten worden toegelaten tot het volgend selectieonderdeel en worden in de procedure niet verder in aanmerking genomen.

 

 1. Een niet-eliminerende psychotechnische proef bedoeld om de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen.

 

 1. Een eliminerend interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. Dit gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen in dit onderdeel.

 

De kandidaten die op het vergelijkend examen minstens 60% behalen, worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De kandidaten uit de reserve worden, na het slagen in een eliminerend medisch onderzoek,  door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.

Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage:

 • Houder zijn van het brevet van hulpverlener-ambulancier binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 • Houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in art. 24 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;
 • Houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in art. 43, 6° van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

 

 

 

Aanbod

Prestatievergoeding

Uurloon stagiair = 13,39 euro (geïndexeerd)
Uurloon bij benoeming = 15,43 (geïndexeerd)

Dit bedrag stijgt met doorschaling na het behalen van 180 prestatie uren.

Interesse?

 • Dien ten laatste op 28/10/2021 uw kandidatuur in via https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9545fb55-f488-4a21-a004-25bb3d6742aa&lang=nl-BE
 • Voeg bij uw kandidatuur
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw rijbewijs
  • een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
  • een motivatiebrief
  • uw curriculum vitae.
 • Voor meer inlichtingen omtrent de functie-inhoud kan u terecht bij Sofie Vanhoutte op het nummer 0475 50 11 10
 • Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 96/ 09 268 89 22 of via sollicitaties@bwzc.be.
   

Opgelet: het tijdig indienen van de correcte en volledige documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling.