Vacature diensthoofd HRM (via bevordering en aanwerving)

Hupverleningszone Rivierenland / Mechelen / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 20 september 2020

Hupverleningszone Rivierenland

Gemeenten: Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Hemiksem, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek

Verantwoordelijkheden

Als diensthoofd HRM ondersteun je en werk je nauw samen met de directeur bedrijfsvoering aan de uittekening en de implementatie van het zonale personeelsbeleid en de zorg voor een optimale ondersteuning naar de personeelsleden en leidinggevenden.
Het zonale personeelsbeleid betreft zowel de zachte als de harde HR.

Beschrijving

 • Je stuurt het team aan, ondersteunt en coacht hen om HRM competenties en talenten verder te ontwikkelen. Je coördineert de verschillende taken op de personeelsdienst en bewaakt het overzicht. Je behandelt zelf complexe personeelsgerelateerde vraagstukken.
 • Je zorgt voor het beheer en verdere evolutie van de HRM processen (evaluaties, ontwikkelplannen, financiële vergoedingen, functiebeschrijvingen, competentiemanagement, …) binnen de zone, in nauwe samenwerking met de postoversten, diensthoofden en de directie.
 • Je ziet toe op een goed administratief beheer van de HRM functies, met name payroll, prestatievergoedingen, verloven, ziekteverzuim, verplaatsingsonkosten,…
 • Je werkt diverse HR projecten uit en volgt deze verder op, zoals uitwerken personeelsreglementen, functiebeschrijvingen, evaluaties, HR gerelateerde informatiesystemen, wervingen, loopbaanmogelijkheden, diversiteitsprojecten, psychosociale risico analyses, tijdsregistratie, sociaal secretariaat, aanzet naar personeelsbegroting,…
 • Door aanpassing van de verschillende reglementen en het hertekenen van de personeelsformatie optimaliseer je de inzet van de beschikbare personeelsleden. Je ondersteunt de veranderingsprocessen binnen de organisatie.
 • Je volgt de wijzigingen in de wetgeving op en implementeert deze in de werking van de dienst in overleg met de directeur bedrijfsvoering

Profiel

Je hebt een grondige kennis van het vakgebied en de technologische evoluties:

 • Je hebt ervaring met werken met verschillende (overheids-)statuten
 • Je hebt ervaring met loonberekening en sociale wetgeving
 • Je kan je kennis overbrengen naar de organisatie
 • Je investeert voortdurend in je eigen ontplooiing en in de technologische evoluties door het volgen van bijkomende opleidingen

Je hanteert zeer goede leiderschapstechnieken waarbij je je constructief en toegankelijk opstelt:

 • Je kan je medewerkers leiden, begeleiden en motiveren
 • Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Je kan je mondeling en schriftelijk duidelijk uitdrukken
 • Je hebt een ruime ervaring binnen HRM
 • Je ziet of vindt nieuwe mogelijkheden om problemen die zich stellen bij de uitoefening van het werk op te lossen
 • Je neemt binnen je verantwoordelijkheden en bevoegdheden beslissingen wanneer nodig

Je hebt een grondige kennis van de werking van de organisatie en de operationele werking van de posten of je hebt ervaring binnen andere (overheids)organisaties met gelijkaardige problematieken:

 • Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie vervult
 • Je beheerst grondig de regelgeving, de praktische kennis en de instrumenten van de zone
 • Je past de administratieve procedures correct toe

Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemingsvoorwaarden bevordering:

 • Op 1 september 2020 minimaal 1 jaar dienstanciënniteit bij brandweerzone Rivierenland hebben
 • Indien al evaluaties hebben plaatsgevonden, beschikken over een positief evaluatieresultaat

Deelnemingsvoorwaarden aanwerving:

 • beschikken over een masterdiploma (of gelijkgesteld)

Deelnemingsvoorwaarden externe personeelsmobiliteit:

Personeelslid zijn van de gemeenten en OCMW ’s die vertegenwoordigd zijn binnen de Hulpverleningszone Rivierenland;

 • vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad en ongeacht hun administratieve toestand;
 • contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad
 • onder gelijkwaardige graad wordt verstaan: een graad van hetzelfde niveau en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden waaraan dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel

Gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie
Beschikken over een masterdiploma (of gelijkgesteld)

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • 38u werkweek met een flexibele werktijd: werken van maandag t.e.m. vrijdag, gemiddeld 7.36u/dag.
 • Salaris volgens de wettelijke barema’s A1a-A2a-A3a openbare besturen. Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privé-ervaring voor maximaal 10 jaar. Het minimum bruto maandsalaris is 3.170,07 euro.
 • Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie
 • Fietsvergoeding
 • Volledige terugbetaling trein- of busabonnement
 • Werkplaats is voornamelijk brandweerpost Mechelen

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan de vergelijkende selectieprocedure wanneer je:

 • tijdig je kandidatuur hebt ingediend via het correcte e-mailadres.
 • ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt

 

 • voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden of;
 • voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden op 1 september 2020 of;
 • voldoet aan de voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit op 1 september 2020

De selectie start met een cv-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure (maximaal 8). Bij een ex aequo zijn meerdere kandidaten mogelijk.

Het examen wordt georganiseerd in samenwerking met een extern selectiekantoor.

De vergelijkende selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Een psychodiagnostisch onderzoek bestaande uit een aantal testen (op master niveau) waarin gepeild wordt naar bv. persoonlijkheid, redeneervermogen, leidinggevende capaciteiten, …
 • Een mondelinge proef en omvat een interview met een schriftelijke voorbereiding.
 • Een assessment center

Om als geslaagd beschouwd te worden dien je 60% te halen op alle proeven samen en een gunstig assessment center. De resultaten van de testen van het psychodiagnostisch onderzoek worden gebruikt ter ondersteuning bij de mondelinge proef. Je wordt gerangschikt volgens het totaal van de behaalde punten. Indien kandidaten een gelijke score behalen, wordt de voorrang gegeven aan de procedure van bevordering.

Er wordt een werfreserve opgesteld met een duurtijd van 2 jaar.

Kandidatuurstelling

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Solliciteer via Sollicitaties.poolstok@solvus.be en dit tot uiterlijk zondag 20 september 2020 om 23.59u (verplicht te solliciteren via dit e-mailadres).
Bezorg ook in bijlage volgende documenten:

 • motivatiebrief (verplicht)
 • curriculum vitae (verplicht)
 • masterdiploma (kopie) (voor aanwerving en externe personeelsmobiliteit verplicht, voor bevordering optioneel)

Timing

 • Week 21/09: CV screening
 • Tussen 28/09 en 08/10: Psychodiagnostisch onderzoek. Kandidaten kunnen dit van thuis uit digitaal afleggen.
 • Mondelinge proef en interview met schriftelijke voorbereiding op woensdag 21 oktober 2020. Indien weerhouden dienen kandidaten deze dag beschikbaar te zijn. De mondelinge proef gaat door in post Nekker in Mechelen, tussen 07u15 en 18.00u
 • Assessment Center, kandidaten dienen hiervoor minstens ½ dag beschikbaar te zijn. Het assessment center gaat door in de kantoren van Solvus Berchem en de datum wordt in onderling overleg bepaald.

Juryleden

VOORZITTER

Naam: Sarah Buelens

Organisatie: selectiekantoor

Functietitel: HR Consultant

EXTERN

Naam: Mia Spaey

organisatie: stad en sociaal huis Mechelen

Functie: HR-manager

INTERN

Naam: Majoor Bert Michielsen

Organisatie: Brandweerzone Rivierenland

Functie: directeur operaties

INTERN

Naam: Walter Walgraeve

Organisatie: Brandweerzone Rivierenland

Functie: directeur bedrijfsvoering

Nog vragen/interesse

Voor meer informatie over de vacature en de selectieprocedure: Sarah Buelens, Solvus, sollicitaties.poolstok@solvus.be of 03/213.97.41.

Voor vragen over de jobinhoud: Walter Walgraeve, Directeur Bedrijfsvoering, walter.walgraeve@bwzr.be of 015/28 02 03.