Vacature Kapitein (O2-0, 02-1, O2-2, O2-3, O2-4)

Brandweer Zone Antwerpen / 2030 / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 17 Mei 2020

Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen beschermt drie gemeenten: Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

Het beschermings- of verzorgingsgebied is opgesplitst in het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem), het havengebied, belangrijke waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

Mensen in nood rekenen op jou voor een snelle interventie!

 

Meer dan 500 000 mensen in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem rekenen erop dat de brandweer op elk moment kan uitrukken. De verschillende interventieploegen zijn hiervoor opperbest uitgerust en voorbereid. Brandweer Zone Antwerpen is momenteel op zoek naar een officier: iemand die kan coördineren, organiseren, opleiden en leiding geven.

Beschrijving

Wat doe je?

Als kapitein sta je in voor de multidisciplinaire coördinatie of de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. Je zorgt ervoor dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren en op een efficiënte, doeltreffende, kwalitatieve en veilige manier interventies uitvoeren.

Je neemt algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken op en voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit. Op deze manier tracht je de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan mee uit te werken en te realiseren en mee te bouwen aan het zonale beleid.

Je specialiseert je in een specifiek domein (Technologie/radiokamer of Risicomanagement/preventie,...).

Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de ploeg(en) en het faciliteren en stimuleren van de teamwerking. Je volgt de werking op zowel inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak op. Tevens zorg je voor een vlotte doorstroom van informatie naar het management en omgekeerd.

Meer specifiek zien je taken en verantwoordelijkheden er als volgt uit:

 • Operationeel coördinator (interventie)
 • Operationeel medewerker (preparatie)
 • Administratief leidinggevende
 • Analist
 • Coach
 • Administratief-technische specialist
 • Operationeel specialist

Voor meer gedetailleerde informatie over de functie van kapitein, verwijzen we naar het functieprofiel zoals omschreven in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Plaats in de organisatie?

Je staat als kapitein onder de hiërarchische leiding van een directeur (OFF3-OFF4). Naast het hierboven beschreven takenpakket van wachtofficier voer je een aantal managementtaken uit, afhankelijk van het domein waar je je schouders mee onder zal zetten:

 • Technologie/radiokamer
 • Risicomanagement/preventie

Zie ook onze infobrochure en onze website www.werkenbijdebrandweer.be voor alle informatie!

Profiel

Wat verwachten we van je?

 • Je kan mensen aansturen, coachen en motiveren door je sterke communicatieve skills en overtuigingskracht. Je bent mensgericht en hebt verantwoordelijkheidszin.

 • Je werkt nauw samen met verschillende interne en externe teams en diensten.

 • Je bent analytisch, denkt oplossingsgericht en staat open voor vernieuwing en optimalisatie.

 • Je werkt proactief en hebt zin voor initiatief. Je denkt strategisch en bent in staat om knopen door te hakken, ook in stresssituaties.

 • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren.

 • Je hebt een goede mentale en fysieke conditie.

 • Je bent flexibel, zowel qua takenpakket als werkuren.

 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en handelt integer, ook in situaties waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat.

 • Je wil graag je schouders zetten onder de verdere uitbouw van Brandweer Zone Antwerpen en bent sterk begaan met de toekomst en het dagelijks beheer van de organisatie.

 • Je wil graag je capaciteiten via de brandweer ten dienste stellen van de burgers en de maatschappij.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen en wat volgt er na de procedure?

De vacature van kapitein wordt uitgeschreven via:

 1. mobiliteit in dezelfde graad

 2. professionalisering in een andere zone

 3. externe aanwerving

Afhankelijk van de selectiemethode moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden om te kunnen deelnemen.

De geslaagde kandidaten worden per procedure gerangschikt. Indien er meer geslaagde kandidaten zijn dan vacatures, dan wordt eerst geput uit de lijst met geslaagden van de mobiliteitsprocedure, vervolgens de professionaliseringsprocedure en ten slotte externe aanwerving. Geslaagde kandidaten waar momenteel geen vacature voor beschikbaar is, komen terecht in een werfreserve die 2 jaar geldig is.

Zie ook onze infobrochure en onze website www.werkenbijdebrandweer.be voor alle informatie!

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?

Plaats van tewerkstelling: Je vaste werkplek bevindt zich op Post Noord van Brandweer Zone Antwerpen.

Uurregeling: Je werkt van maandag tot vrijdag in een systeem van flextijd, afgewisseld met een aantal wachttaken van 12 uren overdag, ’s nachts en in het weekend

Loon: Loon volgens KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel van de hulpverleningszones.

Officiële functietitel: Kapitein (O2-0, 02-1, O2-2, O2-3, O2-4)

Extra voordelen

Wie voor de Zone werkt, ontvangt naast zijn loon nog een aantal vergoedingen:

 • maaltijdcheques van € 8 met een eigen bijdrage van € 1,09

 • een hospitalisatieverzekering

 • vakantiegeld

 • een eindejaarstoelage

 • een fietsvergoeding

 • een tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

 • een actieve loopbaanbegeleiding.

 • gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging Sodipa, die je heel wat kortingen biedt op tickets en in winkels en die ook zelf regelmatig activiteiten organiseert.

 • gratis lidmaatschap van Brandweervereniging Vlaanderen