Vrijwillig brandweerman (m/v)

Brandweerzone Rivierenland / Brandweerzone Rivierenland / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 07 November 2021

Brandweerzone Rivierenland

422.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de 18 gemeenten die onder de bescherming van onze zone valt. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten zo'n 140 beroepsbrandweerlieden, 560 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 

De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands én Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 een grote brandweerzone: Rivierenland.  Onze brandweerzone is één van de nieuwe 34 brandweerzones in België

De inwoners van de gemeenten in Hulpverleningszone Rivierenland rekenen op jou!

 • Hou je van uitdagingen, mensen helpen en je grenzen verleggen?

 • Ben je sociaal, sportief en een teamspeler?

 • Dan is vrijwillig brandweerman (m/v) echt iets voor jou!

Een hobby met betekenis

Brandweer is een hobby met betekenis: een deel van je vrije tijd opofferen om mensen in nood te helpen. Tijdens oefeningen en opleidingen word je klaargestoomd voor de echte interventies: brandbestrijding, technische hulp (bv. wateroverlast, stormschade,…), verkeersongevallen, redden van dieren, enz.

Beschrijving

Wat doe je als brandweerman?

 • Je bestrijdt branden en ontploffingen
 • Je redt mensen uit gevaarlijke situaties en beschermt hun eigendommen
 • Je zorgt voor de logistieke ondersteuning van gespecialiseerde reddingsacties
 • Je helpt bij het bestrijden en opruimen van milieuvervuiling en ondersteunt de gespecialiseerde ploegen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.
 • Je werkt mee aan diverse technische hulpverleningsopdrachten
 • Je neemt deel aan oefeningen, opleidingen en bijscholingen en je houdt je conditie op peil

Profiel

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie.
 • Je bent handig en beschikt over goede technische basiskennis
 • Je kunt in het heetst van de strijd correct bevelen opvolgen en handelen zoals voorgeschreven
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen.
 • Je houdt ervan in teamverband te werken

Waaraan moet je voldoen?

Woonplaatsverplichting:

Als vrijwilliger ben je woonachtig (of tewerkgesteld met de mogelijkheid om de werkplaats te verlaten tijdens de werktijd) binnen een afstand waar je op 7 minuten in een brandweerpost van de zone aanwezig kan zijn (berekend met het softwareprogramma van de risicoanalyse).

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • Je bent ten minste 18 jaar oud o Je hebt een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit bewijs je met een uittreksel uit het strafregister dat maximum 3 maanden oud is op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • Je hebt een rijbewijs van ten minste categorie B
 • Je beschikt over een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader. Het personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.

Interesse?

We leggen een algemeen wervingsreserve aan voor al onze brandweerposten. Iedereen is van harte welkom op onze infosessies.

Hieronder een kort overzicht wanneer en waar een infosessie plaats vindt:

Maandag 27 september 2021 om 19.00u:

Post Heist-op-den-Berg, Broekstraat 46a te 2220 Heist-op-den-Berg
Infosessie voor posten BerlaarHeist en Putte

 • Woensdag 29 september 2021 om 19.00u:

Post Boom, Dijleweg 5 te 2850 Boom
Infosessie voor posten Boom – Hemiksem – Niel en Rumst

 • Donderdag 30 september 2021 om 19.00u:

Post Puurs, Kleine Amer 22 te 2870 Puurs
Infosessie voor posten BornemPuurs en Sint-Amands

 • Maandag 4 oktober 2021 om 19.00u:

Post Lier, Hoogveldweg 97 te 2500 Lier
Infosessie voor posten DuffelLier en Nijlen

 • Donderdag 7 oktober 2021 om 19.00u:

Post Mechelen, Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen
Infosessie voor posten Mechelen en Willebroek

Ik heb al een FGA

Goed! Door het behalen van je FGA heb je reeds de eerste hindernis genomen.

Je kan ten laatste op 7 november 2021 solliciteren via aanwervingen@bwzr.be .
Voeg zeker onderstaande documenten toe:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Kopie federaal geschiktheidsattest (FGA)
 • Kopie rijbewijs B
 • Kopie identiteitskaart
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 7 november 2021)

Een uitgebreide functiebeschrijving en de selectieprocedure kun je opvragen via aanwervingen@bwzr.be

Ik heb nog geen FGA.

Kom dan zeker eens langs op één van onze infosessies voor meer informatie.
Daar krijg je naast de vakkundige uitleg dan ook meteen de mogelijkheid om je in te schrijven op één van de twee mogelijke data om je FGA te behalen.

Selectieprocedure

Selectieprocedure volgens het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek, als vermeld in artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, georganiseerd door de raad.

Je kan deelnemen aan het vergelijkend examen wanneer je:

 • tijdig bent ingeschreven
 • ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt
 • voldoet aan alle voorwaarden

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen.