Vrijwillige ambulanciers

Hulpverleningszone Zuid-Oost / HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST OOST-VLAANDEREN  / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 24 Oktober 2021

Hulpverleningszone Zuid-Oost

De steden en gemeenten die onder de hulpverleningszone Zuid-Oost vallen zijn Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

ZOEKT VRIJWILLIGE AMBULANCIERS
met prestatievergoedingVoor de versterking van de ziekenwagendienst en de aanleg van een wervingsreserve voor de ziekenwagendiensten Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Wetteren en Wichelen zoekt de Hulpverleningszone Zuid-Oost Oost-Vlaanderen vrijwillige  hulpverlener-ambulanciers of verpleegkundig-ambulanciers.

 

Kom vrijblijvend naar onze infosessie op donderdag 30 september 2021 in brandweerpost Aalst, Vrijheidstraat 55 te 9300 Aalst. Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag 24 september 2021.

Beschrijving

Als ambulancier intervenieert u voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij risicovolle interventies. U vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone en daarbuiten.

Als ambulancier maakt u deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. U werkt in een beperkt team, mogelijk ondersteund door een PIT of MUG. U kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Daarnaast beschikt u over een goed inlevingsvermogen en heeft u een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

Als u niet op interventie bent, zorgt u mee voor het onderhoud van de kazerne en het materiaal, vervult u administratieve taken en neemt u deel aan oefeningen met het oog op het goed uitvoeren van opdrachten. Indien u geschoold bent als verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg kunnen andere taken deel uitmaken van de uitdaging. U zorgt dagelijks dat de ziekenwagen en het materiaal in orde zijn. U staat ook in nauw contact met de leidinggevenden om zo de dienst steeds efficiënt te laten functioneren.

Als ambulancier vervoert u niet alleen een slachtoffer, u behandelt ook het slachtoffer volgens uw kennis en kunde afhankelijk van staande orders en procedures op uw opleidingsniveau. U brengt ook zeer belangrijke informatie over van de plaats van het incident naar het ziekenhuis. Aangezien u vaak in contact komt met burgers in nood, maar ook met andere veiligheids- en hulpdiensten zoals politie en personeel van ziekenhuizen, bepaalt u mee het gezicht van de zone en blijft u in alle omstandigheden begripvol, tactvol en discreet en valt uw functie onder het medisch beroepsgeheim.
Als ambulancier zorgt u dat u continu bijgeschoold bent en houdt u zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen.

Profiel

Als vrijwillig ambulancier kan je je voldoende engageren voor de functie, en dit zowel naar opleiding als tijdsbesteding voor het vervullen van wachtdiensten met een minimumquotum bepaald door de zone. Er is geen voorkennis vereist, maar een geldige badge DGH bezitten, ervaring hebben als ambulancier, een bachelor behaald hebben als verpleegkundige met erkenning BBT spoed en intensieve zorgen of arts zijn (in opleiding) enz. is een pluspunt.

Op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  • Ten minste 18 jaar oud zijn;
  • U bezit al uw burgerlijke en politieke rechten. U voldoet aan de dienstplichtwetten;
  • U kan een uittreksel uit het strafregister model 2 voorleggen (correct model is vereist!);
  • U bent houder van een rijbewijs B, houder zijn van een rijbewijs C is een pluspunt;

U moet uiterlijk op 24 oktober 2021 aan al deze voorwaarden voldoen.

Op het moment van aanwerving dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Geslaagd zijn in de selectieprocedure
  • Medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen

Aanbod

Voor meer info en over de loop van de procedure, gelieve de bijlage te raadplegen.