VRIJWILLIGE HULPVERLENERS-AMBULANCIERS M/V/X

Brandweer Zone Oost-Limburg / Post Bilzen - Maaseik - Maasmechelen / Limburg

Solliciteren kan tot: 24 Mei 2020

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Brandweerzone Oost-Limburg zoekt vrijwillige hulpverleners-ambulanciers:

  • Heb jij een hart voor hulpverlening en het welzijn van anderen?
  • Ben je een gemotiveerde, hulpvaardige en betrouwbare teamplayer?

  • Wil jij in je vrije tijd instaan voor medische noodhulp aan onze burgers?

  • Kom dan onze ziekenwagendienst voor dringende geneeskundige hulp versterken!

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en aanleg van een werfreserve voor:

 

VRIJWILLIGE HULPVERLENERS-AMBULANCIERS M/V/X

voor de ziekenwagendienst in post Bilzen, Maasmechelen en Maaseik

Beschrijving

Je maakt deel uit van het team voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) in post Bilzen, Maasmechelen of Maaseik. Je draait mee in een systeem van vooraf ingeplande wachtdiensten, zodat onze ziekenwagendiensten 24/7 bemand zijn. Je engageert je om elke maand minstens 2 wachtdiensten uit te voeren in de kazerne, waarvoor je een vergoeding per uur ontvangt.

Tijdens interventies bepaal je de zorgbehoefte van de patiënt, verleen je de eerste zorgen en ondersteun je het MUG-team dat eventueel ter plaatse komt. Je voert ook ‘standing orders’ uit. Bij aankomst in het ziekenhuis verzeker je de continuïteit van de zorgverlening en sta je in voor de overdracht van de patiënt aan het medisch-verpleegkundig team van de spoeddiensten. Hierbij is een Bijzondere Beroepstitel (BBT) ‘spoed en intensieve zorgen’ een echte meerwaarde.

Je maakt verslag op van de ziekenwagenrit, de medische handelingen en je vervolledigt de patiëntgegevens op een tablet.

Naast de interventies, zorg je tijdens de wachtdienst in de kazerne mee voor het onderhoud van de post en het materiaal. Je oefent regelmatig om je opdrachten goed te kunnen uitvoeren. Je draagt, onder leiding van de postoverste en de coördinator DGH, bij tot de algemene goede werking en ontwikkeling van de ziekenwagendienst. Zo geef je o.a. interne opleidingen om nieuwe technieken te implementeren of om jezelf en je collega’s bij te scholen.

Profiel

Profiel

Je bent empathisch en flexibel, je kan goed in team werken en je presteert ook onder druk en in moeilijke omstandigheden. Je hulpvaardigheid en je operationele beschikbaarheid dragen bij tot de permanente beschikbaarheid binnen onze zone. Een bachelordiploma Verpleegkunde met een Bijzondere beroepstitel (BBT) ‘intensieve zorg en spoedgevallenzorg’ is een pluspunt.

Voorwaarden

Je bent ten minste 18 jaar en Belg of burger van een land dat deel uitmaakt van de EER of van Zwitserland. Je geniet je burgerlijke en politieke rechten. Je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Je hebt een minstens een rijbewijs B en bent bereid om na aanwerving een rijbewijs C te behalen (via de zone). Je voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van vrijwillig hulpverlener-ambulancier, te raadplegen op www.bwol.be/vacatures.

Aanbod

Aanbod

Voor iedere prestatie word je per uur vergoed volgens de tarieven van het KB 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Je start aan een uurloon van €13,13 in de graad van stagiair-hulpverlener-ambulancier. Bij maximum anciënniteit bedraagt je uurloon €17,67.

Je wordt benoemd voor een periode van zes jaar als vrijwillig hulpverlener bij onze zone op het einde van de aanwervingsstage, indien deze gunstig beoordeeld werd.

Interesse?

Stuur vóór 24 mei 2020 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je rijbewijs en identiteitskaart, eventueel een kopie van je diploma en ‘Bijzondere beroepstitel spoed en intensieve zorgen’ én een uittreksel van het strafregister model 596.2 (minderjarigenmodel, max. 3 maanden geleden afgeleverd) naar personeel@bwol.be of per brief naar Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v. dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Selectieprocedure

Voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden op datum van de kandidaatstelling, dan word je uitgenodigd voor een eliminerend selectiegesprek met de examencommissie.

(selectiereglement zie www.bwol.be/vacatures).

Vóór effectieve indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.